top of page

Eşitlik Evde Başlar

Güncelleme tarihi: 19 May 2021

Jeolog ve mühendislik projesi yöneticisi Jack Koban, pandemi sebebiyle yaşanan kapanma sürecinde evden çalışırken eşi Ashley Saucier ise pediatrik acil tıp doktoru olarak uzun saatler boyunca mesai yapıyor. Jack ile son telefon görüşmemizde, kendisi duygularını şöyle dile getirmişti: "En son ne zaman günde üç öğün yemek pişirdiğimi ve aralıksız üç hafta boyunca bulaşıkları yıkadığımı hatırlamıyorum. Evde olmak, aile ile daha fazla zaman geçirmek ve çocuklarla daha fazla ilgilenmek güzeldi. Kesinlikle yeni bir iş-yaşam dengesi yakaladık".


Ancak, herkes kapanma esnasında şerrin içindeki hayrı göremiyor maalesef. Aileler işsizlikle mücadele ediyor, küçük işletmelerini ayakta tutmaya çalışıyor ve ücretli hastalık izni olmadığından hayatta kalmak için çalışmak zorunda kalıyor. Dahası, birçok birey artık zamanlarının çoğunu işe, çocuk bakımına ve ev işlerine harcamanın nasıl bir şey olduğunu keşfediyor.


Çoğu kadın için gündemde olan bu zorluk aslında yeni bir şey değil. Ücretli işlerde çalışan kadınların sayısı erkeklerden fazla olmasına rağmen, kadınlar hala ev işlerini ve çocuk bakımını ağırlıklı olarak yapan taraf - eşlerinin neredeyse iki katı emek harcıyorlar bunun için. Pandemi birçok okulun ve gündüz bakım merkezinin kapanmasına neden oldu. Bu durum da çocuk bakımı alanında bir nevi kıtlık yarattı ve özellikle zaten daha fazla ücretsiz iş yapan çift gelirli annelerde çocuk bakımı, evde eğitim ve ev işlerinin yarattığı stresi ve gerginliği arttırdı. Birçok işletme tarafından uzaktan çalışma modeli ve esnek çalışma düzenlemeleri benimseniyor olsa bile, ebeveynler iş sorumlulukları, tam zamanlı çocuk bakımı ve çocukların eğitimlerindeki gözetmenlik rolleri arasında mekik dokurken evden çalışmak zannedildiği kadar kolay olmuyor.


ABD'deki çocuklu hanelerin %44'ü çift gelirli ve tam zamanlı çalışan çiftlerden oluştuğu için ve şu anda dünya genelinde 1,57 milyar çocuk okula gidemediği ve işleri kritik olmayan çoğu çalışan artık evlerinden çalıştığı için, geleneksel ev işlerinin ya da sorumluluklarının paylaşımında sismik bir değişiklik olması muhtemel. Pandemi sırasında erkeklerin daha fazla ev işi yapmasını ve çocuklar ile daha fazla ilgilenmesini beklemek çok da haksız bir beklenti değil, hatta çoğu için aydınlatıcı bir deneyim olduğu bile söylenebilir.


İlk kez evden ve uzaktan çalışma deneyimi yaşayan pek çok erkek, bir evi yönetme ve çocukların bakımı ile ilgilenme gibi günlük beklentilerde ön saflarda yer alırken, işi ve aileyi “dengelemeyi” öğrenmek için de hızlandırılmış bir kurs görüyorlar. Birçok erkek kısa süreli görevler için geleneksel rollerinde değişiklik yapmak durumunda kalmış olsa da, çoğu, çocuğun bakımından sorumlu birincil kişi olarak görev aldığı esnada uzun süre evden çalışmak zorunda hiç olmamıştır. Bu, şu anda evin dışında daha da uzun saatler çalışması gereken önemli görevlerdeki kadın sağlık profesyonellerinin eşleri olan erkeklerde çok daha bariz bir şekilde ortada. Sağlık sektörü kadın ağırlıklı bir sektör olduğundan (30 mesleğin 25'inda kadın çalışanlar çoğunlukta), bu ailelerin çoğunda pandemi sırasında birincil bakıcılık görevini ve evin sorumluluklarını üstlenen bir koca/eş/partner bulunuyor.

Ev işlerindeki rolleri daha uzun süreyle daha çok paylaşan daha fazla sayıda erkeğin varlığı, hem evde hem de işte cinsiyetçi normlarda büyük bir değişim yaratma potansiyeline sahip. Pandemi sırasında uzaktan çalışan erkeklerin, kadınların iş ve aile konusundaki deneyimlerini takdir etme, esnek çalışma düzenlemelerinin değerini anlama, iş arkadaşları ile kurdukları ilişkilerin faydasını özümseme ve çocuklarına iş ve aile sorumluluklarını alırken daha adil olma konusunda rol model olma olasılığı daha yüksek.


Bir sonraki kitabımız olan "Good Guys: How Men Can Be Better Allies for Women in the Workplace" (İyi Adamlar: Erkekler İş Yerinde Kadınlar İçin Nasıl Daha İyi Birer Müttefik Olabilirler?) için yaptığımız röportajlarda, kadınlar bize işte cinsiyet eşitliğinin erkeklerin evde eşit sorumluluklara sahip eşler haline gelmesiyle başlaması gerektiğini söylüyorlar. Gerçek müttefiklik ve cinsiyet ortaklığı, erkeklerin ev işleri, çocuk bakımı, çocukların faaliyetlerindeki ulaşım ihtiyaçları, planlama ve izleme faaliyetlerindeki duygusal emekten adil pay almalarını ve eşlerinin kariyerini de desteklemelerini gerektiriyor. Erkekler evde gerçekten eşit görev dağılımını hayata geçirdiklerinde, bu işte cinsiyet eşitliğini üç şekilde hızlandırıyor.


Birincisi, evde eşit sorumluluk alan eşi olan kadınlar iş hayatlarında daha başarılı oluyorlar. İnsanlar işlerinin aile sorumlulukları üzerindeki etkisi konusunda daha az endişelendiklerinde ve işlerine daha fazla odaklanıp kendilerini adadıklarında, daha üretken olmaları ve büyüme ve ilerleme fırsatlarından yararlanabilmeleri şaşırtıcı değil.

İkincisi, ev içerisinde eşit sorumluluk alan babalar, çocukları için eşitlik konusunda rol model oluyorlar ve gelecekteki iş gücümüzün beklentilerini de şekillendiriyorlar. Kendi paylarına düşen sorumluluklarını yerine getiren babaları olan kız çocuklarının, genellikle daha az basmakalıp mesleklerde, daha fazla özgüven ve özerklik ile kariyer hedeflerinin peşinden gitme olasılıkları daha yüksek. Babalarının ev işlerinde eşit derecede sorumluluk aldığını gören erkek çocukları, evde ve işte kadın ve erkeğin rolleri konusunda daha eşitlikçi bir bakış açısına sahip oluyorlar.


Son olarak, evdeki ücretsiz işi eşit olarak paylaşan erkekler, iş programlarında esneklik talep etmekten ve bu esnekliğe neden ihtiyaç duyduklarını anlatmaktan da korkmuyorlar. Yalnızca kadınlar esnek çalışma düzenlemeleri, ücretli hastalık izni ve doğum izni talep ettiğinde ve kullandığında, bu programların sadece kadınlar için var olduğu algısı, erkekleri bunları kullanmaktan vazgeçiren bir damga yaratıyor. Örneğin, erkeklerin uzaktan çalışmaya elverişli işlerde çalışma olasılıkları daha yüksek olsa da, yine de uzaktan çalışan kadınların sayısı erkeklerden daha fazla. Ama erkekler evde gerçekten eşit derecede sorumluluk aldıklarında, esnek çalışma politikalarını kullanma eğiliminde oluyorlar ve bu da durumu herkes için normal kılıyor.

Bu salgın, kadınların müttefiki olan erkekler için yeni buldukları aile içi ortaklık becerilerinden bir amaç dâhilinde yararlanmaları için altın bir fırsat yarattı. Erkekler, evdeki eşlerine ya da partnerlerine isteyerek nasıl daha iyi bir müttefik olacaklarını düşünerek işe başlayabilirler. İşte erkeklerin günümüzde evde daha iyi bir ittifak kurmaları için bazı öneriler:


Ev işlerinde ve çocuk bakımında üzerinizi düşeni yapın. Eşinizle ya da partnerinizle görüşerek ev içerisindeki performansınızın nasıl olduğunu değerlendirmek için beklemenize gerek yok. Bunu hemen şimdi yapmalısınız. Ve size daha fazlasını yapmanız gerektiğini söylediğinde savunmaya geçmeyin ve ondan nasıl daha iyi olabileceğinizi öğrenmeye çalışın.


Ailevi ihtiyaçları, aktiviteleri ve özel günleri takip etme, planlama ve organize etmedeki duygusal emeği üstlenin. Daha yüksek olasılıkla kadınların aileleri için zihinlerinde tuttuğu listeler, bir başka ücretsiz iş biçimi, yani bilişsel emek. Alışveriş listeleri, tatiller, doğum günleri, çocukların okul ihtiyaçları, çocukların kıyafetleri, ilaçlar, evcil hayvanların ihtiyaçları - liste sonsuza kadar uzayabilir. Erkeklerin bu anlamda da üzerine düşeni yapmaları gerekiyor.


İş ve aile sorumluluklarına öncelik verirken bir amacınız olsun. Önceliklendirme yapmanıza yardımcı olmak için, iş ve aile arasında sınırlar koyarken “acımasız bölümlere ayırmayı” kullanın ve bu sınırlara uyun. İş için hedefler belirlediğiniz gibi, aynısını evde de yapın. Aynı işiniz için yaptığınız gibi, aile içerisindeki sorumluluklarınız için de temel performans göstergelerini (KPI'leri) belirleyin. Bu, kendinizi izlemenize ve olmayı planladığınız baba ve eş olmanıza yardımcı olacaktır.

Partnerinizin/eşinizin kariyerini koşulsuz destekleyin. Bu, onun sadece işini yapmak için değil, aynı zamanda profesyonel gelişim fırsatlarını araştırmak için ihtiyaç duyduğu zamanı yaratması adına sizin kendi kariyerinizi bir süreliğine askıya almanız, mevcut iş sorumluluklarınızı azaltmanız veya çalışma saatlerinizi değiştirmeniz anlamına gelebilir. Bazı çiftlerin, her ebeveyn için ücretli çalışma (uzaktan çalışma) günleri ve ücretsiz çalışma (çocuklar ve ev işleri) günleri belirleyerek kendilerine yaratıcı bir denge kurduğunu görüyoruz. Bu, çocuk bakımı ve ev işlerinde net ve paylaşılmış bir önceliklendirmeyi yerleşik kılıyor.

Çocuklarınıza bilinçli bir şekilde müttefiklik konusunda rol model olun. Çocuklarınızın yaşına bağlı olarak, aile ve kariyer hedeflerinizi onlara açıkça söyleyin. Hayat oldukça karmaşık, bu yüzden çocuklarınıza başkalarının bakış açısına katılmadıklarında ne yapacaklarını, onları nasıl dinleyeceklerini ve onlara nasıl saygı duyacaklarını gösterin. Kararların nasıl ve neden uzlaşma ve dengeyi bulma yoluyla alındığı konusunda çocuklarınıza şeffaf olun. Üzerinize düşen ev işlerini yaparken, çocuklarınızın bunun önemli ve anlamlı bir şey olduğunu ve sadece yapmak zorunda olduğunuz için yapmadığınızı görmelerine izin verin. Çocuk bakımı ve ev sorumlulukları ile ilgili sergileyeceğiniz olumlu tutum, çocuklarınıza ve eşinize/partnerinize kalıcı bir bağlılık ve müttefiklik mesajı da gönderecektir.


Mevcut iş-aile durumunuz hakkında özgün ve şeffaf olun. Bu, aile sorumluluklarını önceliklendirebilmeniz için günlük programınızı ve müsaitlik durumunuzu şeffaf bir şekilde yönetmeyi içeriyor. Artık çoğu insan, çocukların, evcil hayvanların ve başka bireylerin bulunduğu bir evden çalışırken, huzur ve dinginlik timsali bir ortam yaratmaya çalışmanın beyhude olduğunun farkına varıyor. Kendiniz, aileniz ve iş arkadaşlarınız için bunu kabul edin ve normalleştirin. Özgünlük sizi tüm rollerinizde daha etkili kılacaktır.


İş yerinde bağlantı ve topluluk oluşturmak için evdeki sorumluluk paylaşımınızı güçlendirin. Şu sıralar aile ve ev içi zorluklardan bahsetmenin sadece doğru olmadığını, bunun aynı zamanda ilişkileri, duygusal bağı ve merhametli bir topluluğu oluşturmada da oldukça güçlü ve anlamlı olduğunu hepimiz öğrendik. İş-yaşam entegrasyonuna ulaşırken kazanımlarınızı da yaşadığınız aksilikleri de paylaşın, böylece başkaları da kendilerininkini paylaşırken daha rahat hissedeceklerdir.

İçerisinde bulunduğumuz kriz evdeki ve işteki herkes için - özellikle erkekler için - yeni deneyimler sunuyor. Erkeklerin deneyimleri söz konusu olduğunda şerrin içindeki hayır, daha önce görmediğimiz bir şekilde cinsiyet eşitliği ve sorumluluk paylaşımının içerisinde yer alma yeteneği olabilir. Evdeki sorumlulukları eşit paylaşmanın faydaları, sonunda kadınlar için eşitliğin olduğu bir işyeri yaratmak için katalizör olabilir.

İçeriğimiz koronavirüs ve diğer zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı oluyorsa, lütfen HBR'ye abone olun. Abonelik satın alma, bu tür kaynakların oluşturulmasını desteklemenin en iyi yoludur.


by

David G. Smith and W. Brad Johnson


Kaynaklar :


11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page