top of page

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erkeklerin Katılımı

Güncelleme tarihi: 19 May 2021


Handan Sayer Makalesi


1990’lı yılların ortalarından itibaren, toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın haklarının korunması ve geliştirilmesinin, yeni bir strateji olarak erkeklerin toplumsal cinsiyet ilişkilerinin değiştirilmesi sürecine dâhil edilmesini gerektirdiği gittikçe artan oranda anlaşılmıştır. Bu yeni stratejiye göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan köklü toplumsal değişimler için yeterli destek yalnızca kadınlar tarafından sağlanamayacak olup erkeklerin aktif katılımını da gerektirecektir. Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımı her yönüyle ele alınmıştır. Bu kapsamda, konunun teorik ve pratik alanda gelişim süreci ile uluslararası boyutu ortaya konulmuş; erkek katılımına karşıt görüşlerle erkek katılımını destekleyen düşünceler incelenerek konu objektif bir şekilde ele alınmıştır. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımının sağlanmasının toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi için önemli ve gerekli olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından, erkek katılımı erkekler açısından değerlendirilerek erkeklerin konuya ilişkin sorumlulukları belirlenmiştir. Ayrıca erkek katılımının erkekler için de kazanımları olduğu vurgulanarak konunun önemi bir de erkekler açısından ortaya konulmuştur. Çalışmada erkek katılımı konusunda yapılacak faaliyetlere örnek olması için, bu alanda ön plana çıkan Finlandiya ve Avusturya’nın konuya ilişkin uygulamaları incelenmiştir. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yapılan çalışmalar erkek katılımı perspektifi ile incelenmiş ve uluslararası alanda gelişmekte olan erkek katılımının etkilerinin ülkemizdeki çalışmalara da yansıdığı görülmüştür.


42 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page